Enköping-Håbo Nämndemannaförening

Bli medlem

Medlemskap

Enköping-Håbo Nämndemannaförening är en intresseförening för den som är
nämndeman vid någon domstol, t ex Uppsala tingsrätt, Förvaltningsrätten
i Uppsala län, Svea Hovrätt m fl och som bor i Enköping eller Håbo
Kommun. Medlem blir man genom att betala in medlemsavgift på Plusgiro
921325-7. 

200 kr för nämndeman som inte är medlem i annan nämndemannaförening
(aktiv medlem)
50 kr för nämndeman som är aktiv medlem i annan
nämndemannaförening (aktiv medlem)
50 kr för den som har varit nämndeman och lämnat sitt uppdrag (passiv
medlem)

Föreningen anordnar studiebesök, föreläsningar och kulturaktiviteter.
Information skickas huvudsakligen ut via epost eller i pappersform till
den som inte har tillgång till epost. Alla medlemmar, aktiva och
passiva, bjuds in till årsmöte, föreläsningar, vissa studiebesök,
kulturaktiviteter m m. Endast aktiva medlemmar bjuds in till studiebesök
där endast nämndemän får tillträde.

Har du frågor – kontakta någon av oss i styrelsen. Välkommen som medlem!

Endast för administratörer