Enköping-Håbo Nämndemannaförening

Bli medlem

Medlemskap

Enköping-Håbo Nämndemannaförening är en intresseförening för den som är
nämndeman vid någon domstol, t ex Uppsala tingsrätt, Förvaltningsrätten
i Uppsala län, Svea Hovrätt m fl och som bor i Enköping eller Håbo
Kommun.

Föreningen anordnar studiebesök, föreläsningar och kulturaktiviteter.
Information skickas huvudsakligen ut via epost eller i pappersform till
den som inte har tillgång till epost. Alla medlemmar, aktiva och
passiva, bjuds in till årsmöte, föreläsningar, vissa studiebesök,
kulturaktiviteter m m. Endast aktiva medlemmar bjuds in till studiebesök
där endast nämndemän får tillträde.

Har du frågor – kontakta någon av oss i styrelsen.
Välkommen som medlem!

Endast för administratörer