Enköping-Håbo Nämndemannaförening

Enköping-Håbo nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Per Nordlander

per.nordlander@telia.com
076-802 76 82
  • Vice ordförande

Connie Lagerberg

connie.lagerberg@gmail.com
070-757 80 88
  • Kassör

Olle Stedt

stedtolle@gmail.com
073-517 29 35
  • Sekreterare

Eva Emanuelsson

eva.emanuelsson@hotmail.com
070-618 57 12

Endast för administratörer